Vil ha en gransking av byens kommersielle barnehager

BER RÅDMANNEN GRANSKE KOMMERSIELLE BARNEHAGER: Gruppeleder i Rødt, Ragna Vorkinnslien, mener barnehager helst bør drives av kommunen eller ideelle aktører.

Formannskapet vil sjekke om offentlige tilskudd blir brukt i henhold til loven.

Av Jan Vestre

I 2016 ble flere barnehager i Oslo plukket ut for økonomisk tilsyn basert på det som ble beskrevet som «avvikende tall». Tilsynsrapportene konkluderte med at barnehagene hadde lavere personalutgifter enn det tilskuddet de faktisk hadde fått fra kommunen.

– Det er naivt å tro at det samme ikke skjer i Trondheim, mener gruppeleder i Rødt, Ragna Vorkinnslien.

Kommersielle barnehager
Det var i bystyremøtet i slutten av januar at alle partier bortsett fra Høyre, FrP og Venstre valgte å stengte døra for de kommersielle barnehagene. Fremtidige barnehager skal nå driftes av kommunale eller ideelle aktører.

– Det er ikke riktig at noen få barnehagebaroner skal kunne tjene seg søkkrike på offentlige tilskudd. Det er tross alt snakk om felleskapets penger. Når vi samtidig vet at mange henter «gevinsten » på dårlige lønns- og pensjonsvilkår, må vi sette foten ned, forteller Vorkinnslien.

For det var partiet Rødt som først fremmet forslaget om å stenge ute de kommersielle aktørene. Etter en runde i Oppvekstkomiteen ble imidlertid forslaget omformulert slik at et flertall av bystyrepolitikerne nå står bak kravet.

Gransking
I formannskapsmøtet den 27. februar ba derfor SVs Ottar Michelsen på vegne av eget parti og AP at rådmannen skulle føre økonomisk tilsyn med et utvalg barnehager for å sjekke om kravene til Barnehagelovens §14a, punkt c blir fulgt.

Den aktuelle paragrafen sier at «barnehagen ikke skal ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.»

Hvilke barnehager dette skal gjelde blir opp til rådmannen å vurdere. Formannskapet har imidlertid bedt om en rask tilbakemelding slik at dette kan behandles i bystyremøtet i mars eller april.

Bydelsavisa Strinda får fra kommunaldirektør for Oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, opplyst at det jobbes med saken, men at man i skrivende stund ikke har bestemt seg for hvilke barnehager som skal granskes.

Trussel mot de små
Under debatten i bystyret fremmet Høyre et forslag hvor det het at «… det er en styrke for Trondheim med et mangfoldig og variert barnehagetilbud» og at det derfor «fortsatt må være mulig å etablere barnehager i privat regi i Trondheim.»

Vorkinnslien mener det er å sette saken på hodet.

– Er det noe som virkelig er en trussel mot et mangfoldig og variert  barnehagetilbud så er det de store barnehagekjedene som sluker de små barnehagene.

– Så dere i Rødt mener altså at de som driver kommersielt ikke kan drive gode barnehager?

– På ingen måte, men så lenge dette går på bekostning av de ansattes vilkår så blir det feil. Om de ansatte ikke har gode vilkår så vil dette også påvirke barna.

Vorkinnslien forteller at hun har vært i kontakt med flere ansatte i byens kommersielle barnehager som støtter hennes syn.

FAKTA
Dette er byens kommersielle barnehager:


3 landsdekkende barnehagekjeder er i dag etablert i Trondheim.

LÆRINGSVERKSTEDET:
Familiedrevet selskap drevet av ekteparet Hans Jacob Sundby og kona Randi Lauvland Sundby. Stiftet i 2003. 15 000 barn går hver dag på en av kjedens 180 barnehager. 5000 ansatte

Driver Læringsverkstedet DoReMi Humlehaugen, Læringsverkstedet Barnehage Buenget, Læringsverkstedet Barnehage Hammersborg

TRYGGE BARNEHAGER:
Selskapet Trygge Barnehager er Norges største eier og drifter av private barnehager  og har siden 1987 etablert over 400 barnehager. Selskapet driver i dag flere barnehager i Trondheim – Sjøskogbekken FUS barnehage SA, Bratsberg FUS kulturbarnehage AS, Grilstad FUS barnehage AS,

Hadde i 2015 driftsinntekter på ca 239 millioner og eies av Sfr Holding AS.

GNIST
Den tredje landsdekkende barnehagekjeden som har etablert seg i Trondheim er Gnist Barnehager. I 2011 startet selskapet Gnist Trøa – en barnehage på Valentinlyst som består av fire avdelinger fra 1 til 5 år. Til høsten vil selskapet åpne Gnist Tiller. Barnehagen vil være en av 17 barnehager i kjeden. Selskapet eies i dag 100 % av Bjørn Severin Grønmyr.