Vil ha bydelsbasseng, men hvor?

Lokalisering er et kjernespørsmål, sier Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring.

ØSTBYEN: Vi skal levere et planforslag til bystyret relativt snart. Saken skal behandles politisk før den første snøen kommer. Det sier Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring.

TEKST OG FOTO: Jan-Are Hansen

Må ligge ved hovedfartsåre
Bydelsavisa Strinda skrev før sommeren som planene for å etablere et eget bydelsbasseng i Trondheim øst. Rådmannen skal nå foreslå tomtevalg, presentere et  kostnadsbilde, samt komme med en plan for videre organisering av arbeidet. By Rise forteller at utredningen rundt en slik etablering, er inne i sluttfasen.

– Kanskje det aller viktigste spørsmålet er hvor et eventuelt bassenge skal ligge. Her kommer det nok til å bli mye debatt og mange meninger, sier By Rise till Bydelsavisa Strinda.
– Hvilke lokaliseringskriterier vektlegger dere?
– Det er flere, men at det må skje i forbindelse med en hovedfartsåre er avgjørende. At bydelsbassenget blir lett tilgjengelig er særdeles viktig.
– I forbindelse med ny superbusstrase?
– Det vil være naturlig, uten at jeg vil si alt for mye akkurat nå, sier kommunaldirektøren.

Flere alternativer
– Rådmannen har i lengre tid jobbet med å utrede tomtealternativer for nytt bydelsbasseng i Trondheim øst. I vurderingen av lokasjon for nytt svømmeanlegg har rådmannen sett på flere ulike alternativer.

Tomtene er blitt vurdert ut i fra overordnede kriterier som tilgjengelighet (kollektivtransport, gang-sykkel, annen transport), nærhet (nærhet til skoler og andre offentlige funksjoner), gjennomførbarhet og muligheter for sambruk, sier Knut Kvaran, enhetsleder i Enhet for Idrett og friluftsliv til Bydelsavisa Strinda.

Taksametret går
Lokalisering er én ting. Kostnadene ved å bygge et helt nytt bydelsbasseng kommer til å bli svært høye. Det samme er minst like sant hva angår de løpende driftsutgiftene når det står ferdig.

– Jeg startet som i jobben som kommunaldirektør i januar, og er det noe jeg har lært meg så er det at alt som har med vann å gjøre, koster. Det koster mye. Taksametret går, sier By Rise som samtidig påpeker at Husebybadet på den andre siden av byen også har store behov for renovering.

– Byen vokser kraftig, spesielt i øst. Mange vil hevde at området er overmodent for sitt eget bydelsbasseng?

– Det har du helt rett i. Den politiske behandlingen etter at vi har lagt fram vår utredning, kommer til å bli spennende å følge, avslutter han.