Ungdomsskole med psykisk helse som fag

Ugla skole. (Foto: Eilif Berge)

Å takle press, kjenne igjen og tolke egne følelser er noe av det ungdomsskole-elevene ved Ugla skole skal lære i det nye faget Livsmestring.

Tekst: Roald Lund Fleiner / kommunikasjonsrådgiver i napha.no

– Jeg gleder meg til dette. Jeg har undervist mye i psykisk helse tidligere, blant annet i videregående skole og barneskolen, og vet at det er nyttig og virkningsfullt. Det handler om å gi dem verktøy for å mestre sin psykiske helse, sier psykiatrisk sykepleier Helen Jensen til napha.no.

– Alminneliggjøre
Hun skal stå for undervisningen i faget Livsmestring, som gis til syv klasser på 9. trinn ved Ugla skole i Trondheim fra høsten.
– En viktig del av faget er å alminneliggjøre psykiske problemer, som er tabubelagt. De lærer kognitive teknikker, mindfulness og om å kunne kjenne igjen sine følelser, tolke disse og gi uttrykk for de. De får en innføring i noen av de vanligste psykiske lidelsene som angst og depresjon. Vi kommer også til å snakke om selvmordstanker, og om hva man kan gjøre hvis mor og far er psykisk syk, sier Jensen.

Får 25 timer
Undervisningen vil vare en klokketime hver uke.
– Hver klasse får omtrent 25 timer frem til påske 2018, sier Jensen.
Også lærerne ved skolen vil få opplæring i samtaleteknikk for å kunne fange opp ungdom med psykiske problemer. Denne opplæringen til lærerne vil bli gitt av Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS.

SKAL FORSKE: – Målet med prosjektet er at elevene skal få en subjektiv opplevelse av å ha det psykisk bra, på en sånn måte at de opplever å mestre det stresset de utsettes for i hverdagen, sier førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU, Anne Torhild Klomsten. FOTO: Privat.

Første gang i Norge
Førsteamanuensis ved NTNU, Anne Torhild Klomsten, skal forske på effekten av prosjektet.
– Ideen om et slikt forskningsprosjekt har vært en drøm for meg i mange år. Ingen har tidligere forsket på norske skoler som har psykisk helse som obligatorisk fag på timeplanen, systematisk og over lang tid, sier Klomsten.
Spørreundersøkelse og dybde­intervju
Det blir en kvantitativ spørreundersøkelse blant elevene ved skoleårets begynnelse, som gjentas ved skoleårets slutt.
– Målet med prosjektet er at elevene skal få en subjektiv opplevelse av å ha det psykisk bra, på en sånn måte at de opplever å mestre det stresset de utsettes for i hverdagen. Derfor vil spørsmålene utformes ut fra dette, sier hun.
I tillegg vil hun gjøre kvalitative intervjuer med et utvalg av elevene.
– Det kan blir både intervjuer med enkeltpersoner og gruppeintervjuer. Jeg ser for meg å intervjue rundt 10 ungdommer, for å få mer dybdeinnsikt, sier hun.

– Bør gis til alle
Klomsten har en visjon om at psykisk helse på sikt skal inn som obligatorisk fag på alle barne,- ungdoms- og videregående skoler i Norge.
– En rekke forutsetninger må på plass før et slikt fag kan bli en realitet. Skolepolitiske myndigheter må se verdien av psykisk helse som et obligatorisk fag, i tillegg til at livsmestring skal inngå som sentralt i alle fag. Kunnskap om psykisk helse må inn i lærerutdanningen, og ikke minst må man finne tid til denne undervisningen i skoledagen. Dette vil koste betydelige ressurser. Spørsmålet blir om det ikke er verdt å tenke nytt, psykiske helseplager koster samfunnet veldig dyrt. For meg er det innlysende at man i større grad bør satse ressurser på primærforebygging blant alle barn og unge i Norge, sier hun.