Trafikkfarlig bru på Byneset

Bekymret: Pål Skjervold kjører daglig over brua.

BYNESET: Bråbrua, som ligger på hovedfartsåren mellom Klett og Flakk, har omfattende behov for vedlikehold. Statens vegvesen mener brua kanskje bør skiftes ut.

TEKST OG FOTO: Kenneth Wikan

Brua har flere hull helt ned til armeringen, og bærer stort preg av elde og slitasje.

– Jeg frykter at det må en større ulykke til, eller i verste fall at det går liv tapt før vi får ordnet denne brua, sier Pål Skjervold som daglig bruker vegen opptil flere ganger.

I tillegg til de daglige pendlerne fra Byneset til sentrum, er fylkesvei 707 hovedfartsåren for tungtransport som kommer sørfra og skal til Fosen.

– Brua har en vektklasse som tillater 50 tonn, sier Mats-Andre Lied hos Statens Vegvesen. Dette er samme vektklasse som fylkesveg 707 tillater (ifølge Statens vegvesen sin vegliste for 2015).

Bråbrua i nærheten av Spongdal – Klikk for større kart (kartutsnitt fra gulesider.no)

Fustrert
I mange år har trafikantene etterspurt hva som vil bli gjort med den utslitte brua som ligger på Spongdal, mens Statens vegvesen har sendt forespørslene mellom kontorene på Sluppen.

– Denne brua er hovedskyld i at jeg har måttet skifte dempere på begge bilene til husstanden vår, derfor bestemte jeg meg for å ta kontakt. Jeg tok først kontakt med Vegvesenet i Juni, da fikk jeg som svar i Juli at de skulle svare i August, for så å få beskjed om at de ville ta kontakt i senere, så nå venter jeg på svar, sier en frustrert Pål Skjervold.

Sendt et forslag
– Vi hadde en kontroll på Bråbrua i sommer og har sendt et forslag til fylkeskommunen, der vi foreslår at brua må vedlikeholdes, eller skiftes ut. Vi avventer derfor fylkeskommunens avgjørelse, sier Mats-Andre Lied hos Statens Vegvesen.

Strips: Det er gjort forskjellige tiltak for at brua skal holde seg samlet.

Håper på ny bru
Pål håper at bygda nå får seg en større bru med mindre kurver ved innkjøringen. Når man ser nærmere på brua, står den oppreist av rustete bjelker, flere steder kan man også se helt inn til armeringen på den 54 meter lange veistrekningen.

Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem har blitt tilsendt e-post med forespørsel om en kommentar i saken, men har ikke besvart denne.