RITA OTTERVIK

130.000 kvadratmeter med muligheter

Ordfører Rita Ottervik har noen tanker rundt hva som kan skje på Dragvoll når studentene og de ansatte der pakker sakene sine og flytter til nytt campus om åtte–ni år.