MOHOLT STUDENTBY

Bygger et nytt bydelssenter

Nye Moholt studentby skal bli et møtested for både studenter og den øvrige befolkningen i bydelen.