Suksess for Strinda Hageby: Selger så det griner

Thomas Løbakk, avdelingssjef i Heimdal Eiendomsmegling AS og Børge Aunaas, prosjektsjef i Heimdal Bolig, med Granåsen vest i bakgrunnen der det skal bygges 450 nye boliger.

(Bilde ø.h) Thomas Løbakk, avdelingssjef i Heimdal Eiendomsmegling AS og Børge Aunaas, prosjektsjef i Heimdal Bolig, med Granåsen vest i bakgrunnen der det skal bygges 450 nye boliger.

– Vi har aldri noensinne vært borti raskere salg av leiligheter enn det vi opplever nå med prosjektet Strinda Hageby. Vi ligger bortimot et år foran skjema.

Av Jan-Are Hansen

Det sier Børge Aunaas, prosjektsjef i Heimdal Bolig og Thomas Løbakk, avdelingssjef i Heimdal Eiendomsmegling AS. De to smiler i takt med senvintersola på vestsiden av Granåsen gård. Og det har de god grunn til. 160 av de i alt 212 leilighetene i byggetrinn 1 og 2 har allerede blitt revet vekk siden salgsstarten i juni 2016.

Interesse
Snøen dekker fremdeles jordene som strekker seg ned fra Granåsen gård på Angeltrøa. Nederst er entreprenøren Skanska godt i gang med forarbeidene til de første leilighetsbyggene  i Strinda hageby. På den andre siden av gaten kan man skimte Audiene til Møller bil bak utstillingsvinduene. Når alle de 5 byggetrinnene er ferdigstilte har området fått 450 nye boliger.

– Hvorfor denne voldsomme interessen?

– Det er sammensatt, men vi kommer alltid tilbake til det med beliggenhet. Strinda hageby er lokalisert midt i randsonen av byen. Det vil si at den er akkurat passe sentrumsnær samtidig som hagebyen ligger godt innenfor rekkevidde til Estenstad- og Strindamarka. Vi snakker pose og sekk, mener Løbakk som tror den gode interessen vil vedvare.

Prisvariasjoner
Aunaas trekker også fram leilighetsmiksen i prosjektet.

– Den henvender seg bredt. Både til unge ferske boligkjøpere og de etablerte med sterk kapitalbeholdning. I sum tror jeg vi vil få et boligområde som er variert og levende, håper Aunaas.

Prisen på de billigste enhetene ligger på omlag 1,6 millioner for drøyt 20 kvadratmeter. Planlegger du å kjøpe en de største takleilighetene på over 150 kvadrat, må du ut med mer enn 10 millioner kroner.

– Heftige variasjoner?

– Det er sant. Generelt sett så er prisene her gjengs med sammenlignbare nyboligprosjekter i Trondheim, påpeker Aunaas.

Vilje til kompromiss
Heimdal Eiendom har også kjøpt områdene som ligger på østsiden av Granåsen gård. Der har utbyggeren planlagt å etablere 950 boliger. Når den utbyggingen starter er usikkert ennå.

– Akkurat nå har vi fullt fokus på vestsiden, forklarer Løbakk.

– Hvordan har kommunikasjonen med kommunen vært i forbindelse med planarbeidet?

– Den har vært god. Det har vært viktig for begge parter at selve Granåsen gård som er fredet, fortsatt skal være en viktig del av totalbildet, legger han til.

Høyden på de nye leilighetsbyggene vil bli på 3 til 5 etasjer.

– Men dere ville gjerne ha bygget høyere?

– Vel, når man skal utvikle et så stort prosjekt så må alle involverte både gi og ta. Viljen til kompromiss har vært god over hele linja, påpeker Aunaas.

Helt i tråd
I reguleringsplanen for området er det også planlagt ny skole, barnehage og fotballbane på østsiden av gården. Ikke uventet har det kommet kritikk fra endel hold hvaangår omreguleringen av matjord og grøntarealer til boligformål i randsonen.

– Strinda hageby er helt i tråd med kommunens fortettingpolitikk. En politikk det er bred enighet om i rådhuset, sier Aunaas. Løbakk understreker samtidig at de ønsker å bevare områdets grønne profil.

– Vi kunne selvsagt ha prosjektert dobbelt så mange boliger her, men det ville ha krasjet helt med hagebytanken. I tillegg vil nok kommunen ha forkastet forslaget vårt rimelig fort, avslutter han.