Strindheim Fotball med ny hovedsponsor

Fra venstre Audun Gangstad (Strindheim fotball yngres), Christian Haugen (styreleder Strindheim Toppfotball), Rune Andre Storm (daglig leder Ruta Entreprenør AS) og Lars Storve (markedssjef iRuta Entreprenør AS).

Fra venstre Audun Gangstad (Strindheim fotball yngres), Christian Haugen (styreleder Strindheim Toppfotball), Rune Andre Storm (daglig leder Ruta Entreprenør AS) og Lars Storve (markedssjef iRuta Entreprenør AS).

Ny generalsponsor og nytt banenavn.

Av Eilif Berge

Strindheim Toppfotball og Strindheim Kunstgress AS har inngått hver sin avtale med trondheimsfirmaet Ruta Entreprenør AS. Én som generalsponsor for Strindheim Toppfotball og en som banesponsor for Strindheim Kunstgress AS, forteller en fornøyd styreleder i Strindheim Toppfotball, Christian Haugen.  Som en del av dette samarbeidet vil banen, bedre kjent som Myra, få nytt navn og fra nå av være Ruta Arena.

Utvikle klubben
Begge parter har en klar målsetning og er klare på at de sammen skal utvikle Strindheim fotball til en tydeligere og mer attraktiv bydelsklubb. Og de er skjønt enige om at til det trengs det ressurser:

– Derfor er vi veldig glad for å få Ruta Entreprenør AS med oss på laget, sier Christian.

– Vi legger ikke skjul på at vi er over gjennomsnittet interessert i fotball her på huset, kommer det fra Rune Storm, som er daglig leder i Ruta Entreprenør AS.

– Det er ideen om å utvikle en god bydelsklubb der fotballinteresserte ungdommer kan utvikle sitt talent vi ønsker å bidra med. I tillegg har vi god kompetanse på bygg og anlegg som helt sikkert kan komme til nytte for klubben i arbeidet med å tilrettelegge for gode arenaer å spille på, fortsetter han.

– Alle møterommene i lokalet til Ruta på Flatåsen har fått navn etter kjente fotballstadioner i England. Og nå toppes dette med «egen» stadion på Strindheim, Ruta Arena, smiler markedssjef i Ruta Entreprenør AS, Lars Storsve.

Imponerte
Avtalen gjelder i første omgang for ett år, men begge parter har klare intensjoner om et langsiktig samarbeid.

– Vi ønsker å se at dette samarbeidet bærer frukter, sier Rune,  og legger til at han er imponert over den presentasjonen og de forberedelsene Strindheim hadde gjort på forhånd da de tok kontakt.

– Vi har mange henvendelser fra lag og organisasjoner som ber om penger, sier Lars.

– Men det er nok dessverre slik at vi må si nei til de aller fleste, sier han. Og mange tror nok at det bare er å samle inn penger det handler om.

– Det er nok her Strindheim skiller seg ut. Godt forberedt, tydelige planer og ikke minst ambisjoner om å utvikle seg. Strindheim fotball står for noe som passer godt med våre verdier; – kunnskap, engasjement og folkelighet, sier Lars.

– Dette er svært viktig for oss i Ruta Entreprenør AS i valg av samarbeidspartnere, påpeker han.

Fotball populært
Strindheim Fotball Yngres aktiviserer barn og unge mellom 7 og 19 år, og er i overkant av 800 aktive.

– Vi skal ha en klubbkultur som bygger på positive verdier og holdninger. Alle skal bidra positivt i bydels-miljøet, sier Audun Gangstad, som er nestleder i styret for Strindheim Fotball Yngres.

– Vi skal legge vekt på å framstå som et godt eksempel i både framferd og oppførsel. – Målet vårt er at flest mulig, skal være med lengst mulig, og bli best  mulig, forteller han.

Talentpris
Som en del av det samarbeidet Strindheim Fotball og Ruta Entreprenør AS er i gang med, etableres det blant annet en talentpris. Talentprisen får navnet Ruta Talentpris@Strindheim, og to spillere får en pris på slutten  av sesongen.

– Det er viktig å ha noen motivasjonsfaktorer som kan være et positivt insitament i arbeidet med å utvikle både klubben og enkeltspillere, sier Christian.

Det er mange av lagene i Strindheim som utmerker seg positivt. Tilveksten er god og fotballinteressen stor.

– Strindheim Toppfotball har tre lag; G19, rekrutteringslaget i 4. divisjon og hovedlaget som nå spiller i regionsligaen. Toppfotball ser det som en viktig oppgave å sørge for at unge talenter kan utvikle seg. Mulighetene er mange i Trondheim fordi som ønsker å bli gode fotballspillere avslutter han.


Litt om Ruta Entreprenør AS:
Ruta Entreprenør AS ble etablert i 2007 og er i dag en av Midt-Norges største entreprenører med 100 % trøndersk eierskap.

Prosjekter: Med hovedvekt på totalentrepriser. Oppføring av bygninger, næring, privat og offentlig.

Byggfornyelse: Rehabilitering og tilbygg av bygninger i privat og offentlig regi.

Bolig: Oppføring av større boligprosjekter.

Betong: Egen betongavdeling for egne og eksterne prosjekter.
(Kilde: ruta.no)