Sjekker at lærlingene har det bra

SNAKKER MED LÆRLINGER: Karina Zemaityte fra Lærlingerådet (t.v.) og Øivind Høiseth fra Fellesforbundet representerte lærlingepatruljen under besøket hos Sandvik Teeness på Grilstad. Lærling Grethe Eriksen kunne fortelle at bedriften tar godt vare på lærlingene sine.

Over 50 trønderske bedrifter har nylig fått besøk av Fellesforbundets Lærlingepatrulje. Patruljens oppdrag har vært å snakke med lærlingene om hvordan de har det på arbeidsplassen.

Av Renate Brødreskift

Lærlingepatruljen har de siste to ukene turnert den sørlige delen av Trøndelag, der de har besøkt lærlinger i bransjer som bygg og anlegg, industri, hotell og restaurant og i bilbransjen. Lærlingepatruljen er et samarbeid mellom LO, Elev- og Lærlingeombudet og Regionalt Lærlingeråd, og er et ledd i Fellesforbundets satsing på lærlinger og unge arbeidstakere i Fellesforbundet.

Kampanje for yrkesfag
– Norge trenger sårt flere fagarbeidere i årene som kommer. Det er derfor viktig at lærlingene får god opplæring og en god mottakelse i arbeidslivet. 2018 er også Yrkesfagenes år, og lærlingepatruljen ønsker å støtte opp under denne kampanjen, sier ungdomssekretær i Fellesforbundet i Midt-Norge Siril Wigen Monteiro.

Fellesforbundet er det største forbundet i LO innen privat sektor, og det forbundet som organiserer flest ulike lærefag. Lærlingepatruljen består hovedsakelig av unge arbeidstakere fra bedrifter som er organisert i Fellesforbundet.

– Dette gjør de helt frivillig. De fleste er under 30 år, og det er fordi vi har tro på at ungdom snakker best med ungdom, sier Monteiro.

Samtaler
Ute hos bedriftene har lærlingepatruljen en samtale med hver enkelt lærling, der lærlingene blant annet skal svare på spørsmål om hvordan opplæringen har fungert, oppfølgingen fra bedriften og rutinene med tanke på å dokumentere arbeidet sitt, noe alle lærlinger skal ha mulighet til å gjøre i arbeidstiden.

Lærlingene får også informasjon om Fellesforbundet og hvilke fordeler de får ved å være organisert. Monteiro understreker at lærlingepatruljen har taushetsplikt.

– Vi opplever at lærlingene setter pris på å ha denne samtalen. Ofte har ikke lærlingene tenkt over ting før vi stiller spørsmål rundt det. Men hovedlinja er at de fleste har det bra og at det er mange bedrifter som er knallgode på dette med lærlinger, og som har et bra system rundt lærlinger, sier hun.

Følger opp lærlingene
Hun trekker frem en av byens største industribedrifter Sandvik Teeness på Grilstad som et prakteksemplar på en lærlingebedrift. Bedriften produserer vibrasjonsdempende verktøy til norsk og utenlandsk industri, og utdanner lærlinger innen CNC maskineringsfaget og automatiseringsfaget.

TAR VARE PÅ LÆRLINGENE: Tillitsvalgt i Sandvik Teeness Einar Sundseth sier de har bygd opp et system som skal ta vare på lærlingene i bedriften.

Sandvik Teeness er medlemsbedrift i OTEK (Opplæringskontoret for Teknologifag), noe som betyr at opplæringen av lærlinger skjer i samsvar med godkjente læreplaner.

Tillitsvalgt Einar Sundseth forteller at de har lagt stor vekt på å bygge opp et solid system rundt lærlingene. Bedriftens HR-avdeling har egne dedikerte som følger opp lærlingene utover det som er vanlig personalansvar, og bedriften har ansatte som fungerer som faddere og som følger opp lærlingene i det daglige.

Fremtidens fagarbeider
Sandvik Teeness er også med i et forskningsprosjekt med Siemens og Pipelife i Surnadal, som omhandler fremtidens fagarbeidere, samt et forskningsprosjekt med Sintef der temaet er digitalisering.

FAGBREV: Til sommeren skal Grethe Eriksen skal ta fagbrev som CNC-operatør. Etter det håper hun å få jobb i bedriften der hun har vært lærling.

Å definere fremtidens fagarbeidere er viktig, både for bedriftene og for skolene. Sundseth forteller at de ofte er ute på skolene for å snakke om utvelgelse av lærlinger.

– Jeg tror vi må være litt proaktive for å få inn riktig type kompetanse, og ha en god dialog med skolene slik at de kan oppdatere seg. Det er jo skoleverket som utdanner fremtidens fagarbeidere for oss, sier Sundseth, som synes det er positivt at lærlingepatruljen er ute og besøker lærlingene.

– Det er bra at de blir sett og får oppfølging på at bedriftene gjør det de skal, sier han.

Ikke redd for å spørre
Grethe Eriksen (30) er en av lærlingene i Sandvik Teeness. Til sommeren skal hun ta fagbrevet som CNC-operatør, og etter det skal hun søke jobb i bedriften.

– Jeg har veldig lyst til å fortsette. Jeg liker faget og jeg er veldig glad i arbeidsplassen. Alt er på stell, og som lærling ble jeg veldig positivt overrasket. Alle har lyst til å bli kjent med deg, og jeg spør hvis jeg trenger hjelp, sier Eriksen, som jobbet som frisør i mange år før hun bestemte seg for å prøve noe nytt.

– Jeg har litt mer arbeidserfaring enn mange andre lærlinger, men min største utfordring er at jeg i mange år har vært vant med å jobbe selvstendig. Men det har kommet seg i løpet av lærlingeløpet, og bedriften har vært behjelpelig fra dag en dersom for eksempel kjemien mellom to ansatte ikke har vært der, sier hun.

Stolte fagarbeidere
Siril Wigen Monteiro i Fellesforbundet håper at lærlingepatruljen kan bidra til at lærlingene føler seg sett og blir bevisst på hvilke rettigheter de har.

– Vi håper at de ser at vi setter trivsel på arbeidsplassen høyt. Det er også viktig at de vet hva Fellesforbundet er, og hvilke rettigheter de har. Og så håper vi at de har lyst til å bli stolte fagarbeidere. Da er det viktig å fange opp hvis det er noe som ikke er som det skal, sier hun.