Rindal Sparebank med historisk filial på Ranheim

NY BANK PÅ RANHEIM: En av landets eldste og mest solide banker åpnet i begynnelsen av september ny filial på Ranheim. Filialen ledes av Marthe Hjelmeland Røkke (t.h). Her sammen med Janne Sunde (rådgiver) og Ola Lyng Northug (rådgiver)

NY BANK PÅ RANHEIM: En av landets eldste og mest solide banker åpnet i begynnelsen av september ny filial på Ranheim. Filialen ledes av Marthe Hjelmeland Røkke (t.h). Her sammen med Janne Sunde (rådgiver) og Ola Lyng Northug (rådgiver)

RANHEIM: Da en av landets minste banker skulle etablere sin aller første filial utenfor hjembygda var valget enkelt.

Av Jan Vestre

– For oss var Ranheim et naturlig valg. En stadig større del av bankens innskudd og utlån kommer fra Sør Trøndelag og Trondheim. Ranheim er dessuten en bydel i sterk vekst og med et allsidig boligmarked, forklarer avdelingsleder Marthe Hjelmeland Røkke.

Liten, men solid
Rindal Sparebank som nå har etablert seg i Strindfjordvegen 1 vis a vis Grilstadporten, ble etablert i 1873. Ett år før bygdas kirke ble reist. Banken kunne i fjor vise til en utlånsvekst på 10%, hvorav
det meste kom utenfor Rindal. Også når det gjelder innskudd var økningen størst utenom kommunen. Selv om Rindal Sparebank er en av landets minste banker er det samtidig en av landets mest
solide. Banken har allerede oppfylt de nye EU-kravene om egenkapital som norske myndigheter nå har innført.

Vi opplever i stadig større grad at det er unge folk som skal kjøpe sin første bolig som etterspør muligheten til å kunne snakke med banken under fire øyne.

Ingen misligholdte lån
Rindal Sparebank regnes i dag hva gjelder egenkapital som en av landets 10 mest solide banker. Banken har i følge Hjelmeland Røkke per dags dato ingen misligholdte lån.

– Det er en statistikk vi er veldig stolt av. Det handler slik jeg ser det først og fremst om nærkontakt mellom bank og den aktuelle lånekunden. Der stadig flere av de store forretningsbankene legger ned sine filialer ønsker vi å være tilgjengelig der folk bor. Det er på den måten vi kan gi de beste rådene.

UNGT MILJØ I GAMMEL BANK: Rindal Sparebank ble etablert i 1873. I begynnelsen av september åpnet banken sin aller første filial utenfor hjembygda. Disse tre ungdommene står nå klar til å bistå bankkunder på Ranheim. F.v. Marthe Hjelmeland Røkke (avdelingsleder), Janne Sunde (rådgiver) og Ola Lyng Northug (rådgiver)

Unge ønsker nærkontakt
I følge avdelingslederen i den nye filialen til Rindal Sparebank er det ikke nødvendigvis de eldre bankkundene som i første rekke ønsker nærkontakt med sin bank.

– Vi opplever i stadig større grad at det er unge folk som skal kjøpe sin første bolig som etterspør muligheten til å kunne snakke med banken under fire øyne. Folk er i større grad enn tidligere opptatt av hva en uventet renteøkning vil ha å si for privatøkonomien.

Hjelmeland Røkke forteller at Rindal Sparebank i all hovedsak er en bank for privatkundemarkedet.

– Vi fokuserer hele tiden på det å ha konkurransedyktige vilkår både for yngre og mer veletablerte kunder, både når det gjelder innskudd og utlån.

Sponsor
I likhet med andre sparebanker har også Rindal Sparebank pløyd mye av overskuddet tilbake til lokalmiljøet. I fjor fikk 30 lag og foreninger i Rindal tildelt ca. 500 000 kroner til såkalte allmennyttige formål. Hjelmeland Røkke ser gjerne at den nye filialen til Rindal Sparebank vil bli Ranheims egen nærbank uten at hun av den grunn kan love å åpne pengesekken i like stor grad som i hjembygda.

– Vi har i over 3 år vært sponsor for Ranheim Skiklubb. Etter hvert som vi finner oss til rette kan det være at andre lag og organisasjoner vil kunne dra nytte av det å ha en vaskeekte sparebank i «Ranheimsbygda », smiler Hjelmeland Røkke.