Ny fraværsgrense for elever ved videregående skoler: FRYKTER ØKT PRESS PÅ TRAFIKKLÆRERNE

GYLDIG FRAVÆR: Daglig leder ved Heimdal Trafikkskole, Inger Teigen, mener den obligatoriske delen av trafikkopplæringen ikke bør omfattes av den nye fraværsgrensa.

GYLDIG FRAVÆR: Daglig leder ved Heimdal Trafikkskole, Inger Teigen, mener den obligatoriske delen av trafikkopplæringen ikke bør omfattes av den nye fraværsgrensa.

HEIMDAL: Skolelever vil ha kjøretimer på ettermiddag- og kveldstid for å unngå for høyt fravær på skolen. Trafikklærerne kan føle seg presset til å jobbe mer på kveldstid.

Av Renate Brødreskift

Det mener mener Inger Teigen ved Heimdal Trafikkskole. Hun sier de har merket økt etterspørsel etter kjøretimer utenom skoletid etter at den nye fraværsgrensen ble innført ved skolestart i høst. Elever med mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, kan risikere og ikke få karakterer i faget. Teigen sier de ikke klarer å tilfredsstille alle elevenes ønsker.

Allerede belastet
– Regelen om fravær har vært der hele tiden, og vi har hele tiden prøvd å utnytte fritimene og lunsjen til elevene. Problematikken er at alle vil kjøre på de timene de har fri, og vi er bare én lærer på én elev. Vi kan strekke oss, men lærerne våre vil jo ikke bare jobbe kveld. De har familie som alle andre, sier hun. Teigen peker på at trafikklærerne allerede jobber en del på kveldstid i forbindelse med trafikalt grunnkurs, teorikurs og mørkekjøring.

– De er allerede belastet når det gjelder kveldsjobbing, og vi kan ikke forlange at lærerne har kapasitet fra 15 til 22 hver dag. En trafikklærer er universitetsutdannet, akkurat som en lærer, og vi kan risikere at de virkelig gode lærerne slutter i bransjen. Det er feil at vi blir nedprioritert av myndighetene, sier hun.

Samfunnsoppgave
Fraværsgrensa omfatter ikke fravær som skyldes for eksempel politisk arbeid, arbeid som tillitsvalgt eller hjelpearbeid. Teigen stiller seg spørrende til hvorfor den obligatoriske delen av trafikkopplæringen ikke er unntatt fra tiprosent-grensen.

– Trafikkopplæringen har en stor betydning for samfunnet. Den er både en naturlig del av allmennutdannelsen til en elev, og et ulykkesforebyggende tiltak. Den er et nødvendighetstiltak, slik jeg ser det. En annen ting er at førerkortet er kanskje noe en elev uansett skal ha. Ta for eksempel byggfagseleven som skal ha seg jobb som lærling. Uten førerkort er det ingen arbeidsgiver som vil ha ham. Så har vi folk fra distriktet som bor langt unna skolen, og som vil ta førerkort for å komme seg til skole og aktiviteter, sier hun.

For fraværsgrensa
Teigen understreker at hun er for fraværsgrensa, og sier at de, som alle andre skoler, er opptatt av at det ikke skal være høyt fravær. Hun mener elevene har godt av å lære seg å utnytte fritimer og
lunsjpauser til å ta kjøretimer, men sier den obligatoriske opplæringen krever at man bruker flere timer på dagtid.

– En elev er kanskje på skolen fra 8 til 16. Så kommer sikkerhetskurs på vei, som tar fem timer på kveldstid. Eleven er sliten og klarer da kanskje ikke kravene. Hadde vi fått den obligatoriske opplæringen innunder det gyldige fraværet, så har vi kommet langt, sier Teigen.

Hun anbefaler elevene å starte trafikkopplæringen mye tidligere, allerede i 16-årsalderen, slik at man kan fordele fraværsprosenten over lengre tid.