NABOVARSEL – trenger din organisasjon et møterom?

GODE NABOER Stiller opp med topp moderne møterom til lag og foreninger i sitt nabolag.

TILLER: Quality Hotel Panorama på Tiller ønsker å tilby gratis lån av møterom til lag og organisasjoner i nabolaget. – Dette gjør vi for at vi ønsker å være gode naboer og for å hjelpe lag og organisasjoner som trenger et lokale.

Gode naboer
Vi ønsker at våre møterom, som ellers står tomme på kveldstid, kan bli et godt tilbud til nabolaget, sier Marthe-Lise Lein hos Quality Hotel Panorama. Hotellet på Tiller har ni fleksible konferanse- og møterom. Disse rommene er ofte i bruk på dagtid, men på kveldstid kan de stå tomme.

-Og det behøver de jo ikke, sier Lein. Vi ønsker derfor å fylle de tomme lokalene med barn og voksne fra vårt nærområde. Helt kostnadsfritt, selvfølgelig.

Hotelldirektør Bjørnar Kristiansen ønsker lag og organisasjoner i nabolaget velkommen til å låne møterom.

Hvem kan låne møterommene
Organisasjoner, foreninger, skoler eller lag som trenger en plass å være på ettermiddagen. Dette kan være  kor, korps, danse- eller teatergrupper som trenger et sted å øve. Tilbudet er først og fremst ment for vårt nabolag, og da tenker vi på nærområdene som  Tonstad, Tiller og Heimdal.

MØTEROM Det er mange ulike størrelser på møterommene på hotellet.

Hva kan vi tilby
Det må tas et lite forbehold om at møterommene er ledig.  Det er  forskjellige størrelser på møterommene, og stoler og bord kan settes inn etter behov. Det er  gratis WiFi for alle våre besøkende.

-Kapasitet og type møterom som er ledig vil variere. Men dette ser jeg for meg at kan planlegges godt etter hvert som henvendelsene kommer, avslutter Marthe-Lise Lein. Det er bare å ta kontakt oppfordrer hun.