Nå går det kjapt unna på boligmarkedet

POPULÆRT OMRÅDE: Eiendomsmeglerfullmektig Stian Berg forteller om stor interesse på visningen til denne leiligheten på Sverresborg i forrige uke. Etter visning hadde seks interessenter skrevet seg på liste.

POPULÆRT OMRÅDE: Eiendomsmeglerfullmektig Stian Berg forteller om stor interesse på visningen til denne leiligheten på Sverresborg i forrige uke. Etter visning hadde seks interessenter skrevet seg på liste.

BYÅSEN: Boligmarkedet på Byåsen preges av høy omløpshastighet og for liten boligforsyning. Åtte av ti boliger selges dagen etter visning.

TEKST OG FOTO: Renate Brødreskift

Det opplyser Thomas Melum, avdelingsleder i Eiendomsmegler1 på Byåsen. Etter en sommer med høy aktivitet i de sentrumsnære områdene og roligere tilstander ute i bydelene, er det relativt hett på boligmarkedet på Byåsen fra august og frem til oktober.

STØRRE AKTIVITET: I august øker aktiviteten på boligmarkedet, før det roer seg litt i november og desember.

STØRRE AKTIVITET: I august øker aktiviteten på boligmarkedet, før det roer seg litt i november og desember.

– Velfungerende marked
– Vi forventer en august med gradvis økende aktivitet, og en september og oktober som vil være preget av et velfungerende marked, før det normalt sett roer seg i november og desember. Det betyr ikke nødvendigvis lavere priser eller et dårligere marked å selge i, men et marked hvor tilbudet av boliger blir gradvis mindre slik at også noen av kjøperne forsvinner, sier Melum.

Selges kjapt
I første halvår i år var omløpshastigheten på Byåsen i følge Melum på 19 dager, noe som betyr at de fleste boligene selges raskt, samtidig som noen få boliger tar lengre tid å selge.

– Markedet i Trondheim og på Byåsen er ikke som i Oslo, hvor det er ekstrem skjevhet mellom kjøper og selger, til fordel for selger, eller i en del av byene på Vestlandet som i større grad er rammet av utfordringene i oljesektoren, og hvor flere boligselgere opplever at det tar lengre tid å selge og at man kanskje ikke får den prisen man hadde ønsket seg, påpeker Melum.

Bygges ikke nok
Han sier utfordringen med Byåsen er at det ikke bygges nok boliger til å ta unna etterspørselen fra de som ønsker å flytte innenfor bydelen og samtidig endre boform.

– Byåsen preges av ekstrem stor grad av intern flytting. Ikke bare i bydelen, men også innen de ulike områdene i bydelen.  I dag er det størst behov for leiligheter til seniorsegmentet samt prisfornuftige familieboliger, sier Melum. Han mener de mindre prosjektene som bygges nå på Dalgård, Havstein, Sverresborg og etter hvert også på Hallset, ikke er tilstrekkelig for å ta unna etterspørselen.

– Det skulle gjerne vært bygd på mer og raskere, sier han.

BYGGES IKKE NOK: Thomas Melum i Eiendomsmegler1 på Byåsen mener det må bygges mer og raskere på Byåsen for å ta unna etterspørselen.

BYGGES IKKE NOK: Thomas Melum i Eiendomsmegler1 på Byåsen mener det må bygges mer og raskere på Byåsen for å ta unna etterspørselen.

Bra interesse
Eiendomsmeglerfullmektig i Eiendomsmegler1, Stian Berg, forteller om bra interesse på boligvisninger på Byåsen i august. I forrige uke ble en toroms blokkleilighet i Viktor Baumanns vei solgt dagen etter visning. Berg forteller at seks interessenter hadde skrevet seg på liste etter visningen.

– Interessen for denne type boliger er veldig bra. Byåsen er litt spesiell på grunn av at det er manko på leiligheter og boliger generelt. Sverresborg, Hallset og Havstad er de største boligområdene på Byåsen, og Sverresborg er populært fordi det er hakket nærmere byen, sier Berg.

Sett bort fra de som ønsker å bo nært Bymarka, utgjør ikke studentene noen stor andel av boligkjøperne på Byåsen, i følge Melum. – Da må du ned til Osloveien, Ila og videre inn mot sentrum, sier han.

– Bruk tid
Skal du selge eller kjøpe bolig i høst er rådet fra Melum å bruke god tid.

– Bruk tid på forberedelsesprosessen, både med tanke på å klargjøre boligen, men også for å gi megler tid til jobbe med potensielle kjøpere i perioden før boligen skal annonseres og visning avholdes. For kjøpers del er min beste anbefaling å bruke tid i forkant av visningen. Les salgsoppgaven, spør og innhent opplysninger som er vesentlige for deg. Gjør deg kjent med prisnivå og de ulike kvalitetene med de forskjellige områdene, sier han.

– Boligmangelen betyr vel at det lønner seg å være selger akkurat nå?

– Er det selgers eller kjøpers marked? Både og, vil være mitt svar. Det er situasjonsbetinget, og vil være avhengig av interessen for det enkelte objekt. Har du en bolig med 40 besøkende på visning og åtte i budrunden, er det klart at det er hyggelig å være selger. Er du derimot alene på visning og kan gå i forhandling med selger som eneste budgiver, vil jeg si det er greit å være kjøper. Vi opplever begge deler, sier Melum.