Kraftig underskudd på familieboliger

 John Sivert Brandt, avdelingsleder ved EiendomsMegler1 Lade, forteller at kun 5 av i alt 136 solgte boliger på Ladehalvøya har vært eneboliger så langt i 2016. Bilde til høyre: Denne eneboligen i Heimstadveien på Ladehalvøya har en prisantydning på 7,4 millioner kroner, og er en av de svært få prospektene som finnes innen sin kategori. (Foto: EiendomsMegler1)

John Sivert Brandt, avdelingsleder ved EiendomsMegler1 Lade, forteller at kun 5 av i alt 136 solgte boliger på Ladehalvøya har vært eneboliger så langt i 2016. Bilde til høyre: Denne eneboligen i Heimstadveien på Ladehalvøya har en prisantydning på 7,4 millioner kroner, og er en av de svært få prospektene som finnes innen sin kategori. (Foto: EiendomsMegler1)

LADE: Kun 5 av i alt 136 solgte boliger på Ladehalvøya har vært eneboliger så langt i 2016. Og snittprisen har for første gang sneket seg over 8 millioner kroner.

Av Jan-Are Hansen

Går du med planer om å skaffe deg enebolig på Ladehalvøya så må du med andre ord være skikkelig på hugget. Og det skader heller ikke dersom lommeboka er av den velfylte varianten.

– Det er et relativt stort sprik mellom tilbud og etterspørsel etter denne typen boliger i området. Det er en trend som har pågått i endel år og som vi tror kommer til å forsterke seg, sier John Sivert Brandt, avdelingsleder ved EiendomsMegler1 Lade.

Sjelden vare
Boligbyggingen på Lade har vært eksplosiv de siste årene. Og tilgangen på nye leiligheter er ganske god. Hovedsakelig på grunn av etableringen av en ny bydel på Lilleby der det totalt vil komme
omlag 1200 leiligheter når området er helt ferdigstilt. Eneboliger med romslig tomt derimot, er svært sjelden vare.

– Ladehalvøya og omegn er litt unik i så måte. Det har blitt et voldsomt populært sted å bo, forklarer Brandt, og bruker en enebolig i Heimstadveien på Lade som eksempel.

– Boligen ligger midt i smørøyet i et etterspurt boligområde. En temmelig sjelden mulighet, legger han til.

Boligen har en prisantydning på 7,4 millioner kroner. Altså litt under snittet. Noe som i hovedsak kan forklares med en kvadratmeterpris som ligger under snittet for tidligere solgte eneboliger på Lade.

– Etter interessen å dømme har vi forventning om godt oppmøte på visning, mener han.

– Og verdien har vel økt betraktelig bare i år?

– Absolutt. Ved inngangen til 2016 var den vel taksert til omlag 7,1 millioner kroner. Det gir en pekepinn på ståa i markedet for eneboliger i området, sier Brandt til Bydelsavisa Strinda.

Leilighetsbyggene i Ladebyhagen har reist seg på rekordtid.

Leilighetsbyggene i Ladebyhagen har reist seg på rekordtid.

Etterspørsel
Også de som vil bygge nytt hus på Ladehalvøya må belage seg på å punge ut. Brandt anslår at tomteprisene ligger mellom 2,5 til 6 milloner. Forutsatt at du finner ledig areal selvsagt.

– Det kommer nesten daglig inn personer her på kontoret vårt og spør etter tomtemuligheter, forteller Brandt. Det har ganske nylig vært en debatt rundt fortetting av eplehager i Trondheim.

Det vil si at personer med enebolig og stor hage skiller ut en del av tomta for nybygging.

– Det meste av eneboligveksten på Lade skjer på den måten. Men vi ser også at det begynner å bli få slike tomter igjen, sier Brandt.

– Denne fortettingen er vel heller ikke helt uproblematisk?

– Det har du rett i. Det er snakk om svært etablerte områder der forandring nok kan være kime til konflikt, mener han.

Større tilgang
Bare et drøyt steinkast unna kontoret til meglerhuset ved Ladetorget, har leilighetsbyggene i Ladebyhagen reist seg på rekordtid. Snittprisen på leiligheter på Lade, både nye og brukte, ligger
per i dag på 3,2 milloner kroner. Snittprisen på rekkehus og tomannsboliger ligger begge på 5,2 milloner kroner.

– Etterspørselen etter nye leiligheter har vært jevn og god. Tilgangen er naturlig nok større innen disse segmentene, sier Brandt. Avviklingen av store deler av de industri- og lagerarealene langs Haakon 7 gate har ført til ytterlige tilgang på leiligheter også her. Spesielt i tilknytning til Lade Arena.

– Det er kommet omlag 350 nye boligenheter der. Det er planlagt rundt 1000 totalt etter det jeg erfarer, sier Brandt til Bydelsavisa Strinda.

Markedsleder på Lade
Med 45 prosent markedsandel  av alle solgte boliger i 2016 så er Eienomsmegler1 desidert størst på Ladehalvøya.

– Noen forklaring på det?

– Det er flere tror jeg. Kanskje den viktigste er at vi er det eneste meglerhuset som har lokalkontor her. Vi kjenner området ekstremt godt, mener Brandt som tror på stabil utvikling i boligmarkedet på Lade.

– Så lenge renta er lav så vil det nok ikke skje store bevegelser.

– Hva tenker du om kommunens uttalte fokus på fortetting og arealeffektivitet i boligbyggingen?Det er mange føringer og begrensninger på hva man har lov til å bygge og foreta seg.

– Min opplevelse er at kommunen legger til rette for fradeling av tomter. Eneboliger i denne delen av byen vil være ettertraktet vare for mange kjøpersjikt i god tid framover, avslutter han.