Hvem vinner Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2016?

Brattøra friområde var én av fjorårets vinnere av Trondheimkommunes pris for god byggeskikk.

Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2016 deles ut fredag 30.september, kl 12-14, i Rådhussalen på Folkebiblioteket. Se mer info på kommunens hjemmesider.

Vinner av prisen for 2015 var Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet ved Pir II AS, Statens vegvesen og SLA og Havstein kirkegård ved Agraff AS, Norconsult AS og Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Delt ut siden 2006
Trondheim kommune har delt ut byggeskikkpris siden 2006. Prisen ble innstiftet av formannskapet sammen med kommunens Energisparepris, for å hedre aktører som på ulikt vis utmerker seg positivt innenfor byggeskikk og energisparing. Alle kan foreslå kandidater.

Byggeskikkprisen skal gå til et byggverk eller anlegg som danner et forbilledlig eksempel og kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Det må være ferdigstilt i løpet av de siste 5 år.  Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på bygget eller i anlegget, samt et diplom til  prisvinneren/prisvinnerne.

I juryen sitter representanter fra Trondhjems Arkitektforening, Husbanken og Næringsforeningen i Trondheimsregionen sammen med to jurymedlemmer oppnevnt av formannskapet. Ordføreren er juryens leder.