«Heimdal Stasjon» gror opp av jorda

FULL FART Entreprenøren HENT har mye folk og utstyr i sving på Heimdal Stasjon-tomta, som ligger mellom Prima og det tidligere Adressa-bygget øst for jernbanestasjonen.

FULL FART Entreprenøren HENT har mye folk og utstyr i sving på Heimdal Stasjon-tomta, som ligger mellom Prima og det tidligere Adressa-bygget øst for jernbanestasjonen.

HEIMDAL: Grunnlaget er bokstavelig talt lagt for boligprosjektet Heimdal Stasjon. Nå tar kjelleretasjen med parkeringsplasser og boder form. Oppå der kommer tre blokker med tilsammen 83 leiligheter.

Av Asbjørn Gravås
asbjorn@gravas.net

Blokka nærmest jernbanelinjen blir åtte etasjer høy, den midtre på syv etasjer. Leilighetsbygget oppe ved Industriveien skal bare ha fire etasjer over bakken. «Nedtrappingen» mot øst skjer ikke minst av hensyn til bolignaboer på den andre siden av Industriveien.

PIR II-PRODUKT: Det er arkitektfirmaet Pir II i Trondheim som har tegnet blokkene som skal utgjøre Heimdal Stasjon (Illustrasjon: Selvaag Bolig)

Boligprosjektet på tomta etter Norske Krydderiprodukter AS heter altså Heimdal Stasjon – akkurat som jernbanestasjonen på motsatt side av jernbanesporene gjennom Heimdal sentrum. Utbyggerne, Selvaag Bolig ASA og Heimdal Sag Invest AS, omtaler Heimdal Stasjon som første salgstrinn av planlagte Heimdal Stasjonsby – som over noen år skal utbygges til å omfatte rundt 350 boliger. De fleste av de nye boligene vil bli oppført vest for nordenden av Industriveien, på et areal Heimdal Sag tidligere brukte til trelastlagring.

Daglig leder Alv E. Selvaag i Selvaag Bolig sier til Heimdalsbladet at innflytting i Heimdal Stasjon-blokkene vil skje i andre kvartal 2018. Per 16. februar var 64 av de 83 leilighetene solgt.

Offentlig park
Utenfor blokkene, nærmere bestemt langs Idrettsveien og foran undergangen til jernbanestasjonen, skal det anlegges en offentlig park. Planleggingen av denne skjer i samarbeid med Trondheim kommune. I tillegg til et torg blir det opparbeidede utearealer med treningsapparater – inspirert av Tufteparken-konseptet. Heimdal-baserte HENT AS er totalentreprenør for Heimdal Stasjon. Samlet investering for utbyggerne – medregnet tomtekostnader, planlegging, infrastruktur og riving av den gamle krydderfabrikken – anslår Alv E. Selvaag til 250 millioner kroner.