Heimdal IF planlegger et nytt friidrettsstadion – Heimdal Arena

HEIMDAL ARENA: Her kommer etter planen den nye Heimdal Arena. Blant planleggerne er (fra venstre) leder i Heimdal Idrettsforening (HIF) Ingar Sund, leder Sør-Trøndelag Friidrettskrets Arne Brevik og styremedlem Heimdal Fotball (HFK) Vegard Aune.

Friidretten er i vekst og trenger anlegg

HEIMDAL Gjennomføringen av Heimdalshallen-prosjektet, som ble ferdig i 2014, var vellykket for Heimdal Idrettsforening og har utvilsom gitt et løft for hallidrettene i området. Kunstgressbanen er fylt opp av egne og andre lag som vil leie. Nå er også friidretten i vekst.

Av: Stig O.H. Larssen
De siste 10 årene har det vært planlagt en opprusting av gressbanen. Dette arbeidet har naturlig nok kommet litt i skyggen av det store 70 millioner kroners hall-løftet til Heimdal Idrettsforening (HIF).
– Gjennomføringen av Heimdalshallen-prosjektet var vellykket, sier leder Ingar Sund i HIF. – Trondheim kommune har spilt på lag og vært reale å ha med å gjøre.

Friidrett i vekst
Nå har HIF løftet blikket og ønsker å gjøre et stort fremstøt for den delen av idretten som ikke har vært prioritert – friidretten. Gjennom hele det siste året har idrettsforeningen planlagt et anlegg for friidretten på den gjengrodde gressbanen. – Allerede i 2008 ble det tatt inn i kommuneplanen for Trondheim at området skulle brukes til idrettsformål. I kartet vedlagt kommuneplanen er det tegnet inn fotballbane, en løpebane, et hopp- og kastearel samt en større tribune.

Egen prosjektgruppe
Dette har en egen gruppe, Prosjektgruppa for utbygging av Heimdal Arena, arbeidet videre med. Den består av:
• Ingvar Sund, leder Heimdal Idrettsforening (HIF)
•Vegard Aune, styremedlem Heimdal Fotball (HFK)
•Arne Brevik, leder Sør-Trøndelag Friidrettskrets
•Bård Witzø, styremedlem Heimdal Idrettsforening
•Ragnar Slettestøl, leder valgkomite Heimdal Idrettsforening og en ressursperson i søknadsprosesser.

Den har også god hjelp fra Hallgeir Augdal, som er styremedlem i Heimdal Idrettsforening og dessuten en kjent, lokal entreprenør.
Flere av medlemmene har erfaring fra arbeidet med Heimdalshallen.

På myr
Gressbanen blir tung når det regner, så mye myr under må fjernes. Omfanget blir klarlagt nærmere i løpet av høsten.
Grunnarbeid er kostbart, og vil stå for en stor andel av den estimerte kostnaden på 18 til 20 millioner kroner for det komplette anlegget.

FRIIDRETTSANLEGGET: Friidrettsanlegget vil måtte forskyves noe i retning Breidablikk skole i forhold til den eksisterende gressbanen. Illustrasjonen viser en mulig løsning med 4 løpebaner, 6 sprintbaner og tribuneanlegg. Løsningen skissert over er trukket noe nærmere skolen på grunn av tilkommet tomteproblematikk i nordenden av området.

Har spart godt
Heimdal Fotball har gjennom mange år hatt gode styrer med et fornuftig pengesyn. Det er spart opp flere millioner kroner som kan benyttes til fotballdelen av anlegget. Tippemidler og offentlige tilskudd er også forventede deler av finansieringspakken. Gjennom Kunstgressløftet ga Trondheim kommune en million kroner til anlegget senest sist uke.

Anlegg for hele det sørlige Trondheim
– Dette vil bli et anlegg for hele det sørlige Trondheim, sier leder Ingar Sund i HIF, leder Sør-Trøndelag Friidrettskrets Arne Brevik og styremedlem Heimdal Fotball (HFK) Vegard Aune til Heimdalsbladet. –Også for mosjonsidretten, legger Arne Brevik til. Han minnes 80- og 90-tallet, da Heimdal hadde den desidert beste løpergruppa i regionen med flere løpere på landslaget og NM-medaljører.

Presentasjonsrunde
Prosjektgruppa har utarbeidet presentasjonsmateriell som nå brukes aktivt. Idrettsrådet i Trondheim har fått en gjennomgang og er positive. Breidablikk skole står for tur.
– Vi skal vise at fotball og friidrett kan samarbeide. Dette skal vi få til, sier medlemmene av prosjektgruppa for av utbygging av Heimdal Arena.

HEIMDAL IF’ historie

 • Heimdal Idrettsforening er en sammenslutning av Heimdal Idrettsforening og Heimdal Idrettslag.
 • Av disse to lagene er Idrettslaget det eldste, med stiftelsesdag 1. januar 1929. Laget var tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund og bestod av 28 medlemmer.
 • Før krigen var det to idrettsforbund i Norge, Norges Landsforbund for Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund.
 • Heimdal Idrettsforening ble stiftet 13 august 1934 og var tilsluttet Landsforbundet. I 1940 ble disse forbundene slått sammen til Norges Idrettsforbund.
 • Ut fra dette besluttet de to lagene på Heimdal å gå sammen til Heimdal Idrettsforening, som vi kjenner laget som i dag. Stiftelsesdato var 23 november 1940. De første årene var HIF en «gutteklubb», med langrenn, hopp, sykling, friidrett, skyting og fotball på programmet. Damene fikk delta i aktiv idrett fra 1945 og startet med friidrett og håndball.
 • Rundt 1950 kom orientering på programmet, men forsvant da Trollelg startet opp i 1957. Håndball for herrer ble etablert tidlig på 1960 tallet
 • HIF har siden starten gått i bølgedaler med gode og dårlige år både prestasjonsmessig og administrativt. Mye var avhengig av lederen i de dager.
 • Medlemskontigent for å være tilsluttet laget var det fra starten av. Menn over 15 år kr. 2, -, damer over 15 år kr. 1,- og barn under 15 år kr. 0,50. Et lotteri ble også igangsatt i 1929, med en sparkstøtting som hovedpremie.
 • HIF har aldri vært en klubb som har prioritert eliteidrett spesielt, selv om det finnes både NM vinnere, VM- og OL-deltakere i klubbens individuelle grener. Det beste klubben har oppnådd i lagidrett er eliteseriespill i fotball for damer.
 • Siden 1997 har HIF hatt et eliteserielag i håndball for Herrer. Dette måtte dessverre instille aktiviteten i 2008 grunnet manglende økonomisk finansiering.
 • Medlemstallet i klubben har vært varierende gjennom tidene.
 • I stiftelsesåret 1929 var det 28 medlemmer, ved 25 år 300, ved 50 år 1300 og ved 70 år 1000 medlemmer. I dag har klubben noe over 900 medlemmer, fordelt på håndball, ski og fotball.
 • September 1998 ble en ny milepæl for HIF, da ble klubben organisert i et allidrettslag.
 • Heimdal IF var da som nå avhengig av at et stort antall ildsjeler stilte opp for klubben og holdt aktiviteten i gang for barn og ungdom.
 • HIF vil også fremover spille en viktig og sentral rolle for alle som bor i Heimdalsområdet. Flere og nye idretter vil komme og man vil se nye måter å organisere foreningen på.