Heimdal Eiendom AS: Bygger 500 boliger på Flatås Nordre

UTSIKTEN! Maken til utsikten fra Flatås Nordre finnes ikke mange steder i Trondheim. Ellen Tveit Klingenberg og Kjell Ivar Kjølhamar i Heimdal Eiendom mener boligene som kommer her, ikke blir vanskelige å selge.

UTSIKTEN! Maken til utsikten fra Flatås Nordre finnes ikke mange steder i Trondheim. Ellen Tveit Klingenberg og Kjell Ivar Kjølhamar i Heimdal Eiendom mener boligene som kommer her, ikke blir vanskelige å selge.

FLATÅSEN: Detaljregulering tar til nå, om to år blir det byggestart for et prosjekt som skal gi 400-500 nye boliger på Flatås Nordre. Heimdal Eiendom AS er utbygger, og regner med å bruke fem år på jobben. De siste av de nye boligene kan med andre ord ventes ferdige i 2023.

Av Asbjørn Gravås

STOR UTBYGGER Som daglig leder av Heimdal Eiendom AS er Ellen Tveit Klingenberg en av de store i trøndersk eiendomsutvikling.

STOR UTBYGGER: Som daglig leder av Heimdal Eiendom AS er Ellen Tveit Klingenberg en av de store i trøndersk eiendomsutvikling.

– Dette er absolutt et stort prosjekt i trondheimsmålestokk. Derfor kommer også utbyggingen til å skje etappevis, med innflytting i de første leilighetene før de siste er påbegynt, sier adm. direktør Ellen Tveit Klingenberg i Heimdal Eiendom AS til Heimdalsbladet.

Boligprosjektet på Flatås Nordre kommer til utførelse nesten 50 år etter at startskuddet gikk for den storstilte Flatåsen-utbyggingen tidlig på 1970-tallet. Antagelig blir prosjektet også det siste av noen størrelse i dette området, rett og slett fordi Flatåsen er å betrakte som fullt utbygget.

60 mål tomt
Nærmere halvparten av det 115 mål store planområdet på Flatås Nordre vil bli avsatt til grøntareal, stier og annen infrastruktur. Rundt 60 mål skal bebygges med boliger – blokker og rekkehus. Planarbeidet som Voll Arkitekter har fått ansvaret for, befinner seg ennå i startfasen. Derfor er det ikke klart nøyaktig hvor mange nye boenheter den siste store Flatåsen-utbyggingen kommer til å gi. Ei heller hvordan fordelingen blir mellom blokker og rekkehus, eller hvor høye blokkene blir.

BLOKKER OG REKKEHUS Slik har Voll Arkitekter tenkt seg at boligblokker og rekkehus kan plasseres på Flatås Nordre-jordet. Eksisterende gårdsbebyggelse skal omrokeres, men bevares, og er vist oppe til høyre for midten av bildet, merket «felt 6».

BLOKKER OG REKKEHUS Slik har Voll Arkitekter tenkt seg at boligblokker og rekkehus kan plasseres på Flatås Nordre-jordet. Eksisterende gårdsbebyggelse skal omrokeres, men bevares, og er vist oppe til høyre for midten av bildet, merket «felt 6».

Seks etasjes blokker?
Men i et notat («Stedsanalyse Nedre Flatåsen-Buenget») datert 11. januar 2016, er det skissert en løsning med 280 leiligheter i seks etasjer høye blokker og 166 leiligheter i rekkehus på to eller to og en halv etasje. Til sammen 446 leiligheter. I så høye blokker er heis en selvfølge. Parkeringskjeller under blokkene blir det også.

Det aktuelle tomtearealet brukes fremdeles til grasproduksjon. Bonden på Flatås Nordre, Lars Nervik, driver nemlig med melkeproduksjon. Men landbruksjorda på eiendommen ble allerede for tolv år siden frigitt til utbyggingsformål. Og gårdbrukeren er etter det Heimdalsbladet erfarer, innforstått med at mye av det beste jordbruksarealet på bruket etter hvert blir bygget ned. Gårdstunet på Flatås Nordre skal også bevares. Våningshuset blir stående der det står, mens et par uthus av eldre dato skal flyttes på, slik at gårdsbebyggelsen kranser et tun.

MELKEKYR Det dyrkes gras og produseres melk på gårdsbruket Flatås Nordre ennå. Men bonden er innforstått med at enga snart blir nedbygget.

MELKEKYR: Det dyrkes gras og produseres melk på gårdsbruket Flatås Nordre ennå. Men bonden er innforstått med at enga snart blir nedbygget.

Rett inn i Marka
Adm. direktør Ellen Tveit Klingenberg og prosjektsjef Kjell Ivar Kjølhamar i Heimdal Eiendom bemerker at fremtidige beboere på Flatås Nordre vil kunne spenne på seg skiene utenfor egen bolig og vandre rett inn i Marka, f.eks. via Granåsen. Det eksisterer allerede stier og turveier som kan benyttes til slik trafikk, og disse fasilitetene vil bli videre utbygget og oppgradert i takt med den kommende befolkningsveksten i området.

Korridoren langs Leirelva, som løper nord for Flatåsen, er et yndet oppholdssted for rådyr, elg og annet vilt. Der vegetasjonen ikke allerede er tett nok til å skjerme de ville dyrene, skal boligutbyggeren sørge for at den blir det. Et 30 meter bredt vegetasjonsbelte rundt den nye bebyggelsen er nevnt som et aktuelt tiltak, begrunnet i hensyn til viltet.