GEIR WAAGE (AP): -Uaktuelt med parkeringsavgift ved idrettsanlegg i bydelene

INGEN PARKERINGSAVGIFT I BYDELENE: -Det vil være uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå inn for parkeringsavgift ved idrettsanlegg ute i bydelen som for eksempel Ranheimshallen, sier Geir Waage (AP)

Men Arbeiderpartiet mener en eventuell utbygging av Trondheim Spektrum vil tvinge fram en avgiftsordning.

Av Jan Vestre

Det kokte på sosiale medier da Adressa i slutten av november skrev at det skulle bli parkeringsavgift ved kommunale idrettsanlegg fra nyttår av.  Nå sier gruppelder i Arbeiderpartiet Geir Waage at dette ikke vil gjelde idrettsanlegg ute i bydelene.

Forståelse
-Vi har stor forståelse for at svært mange barnefamilier har unger som er med på ulike aktiviteter som rett og slett krever at noen kjører dem for at det skal gå opp tidsmessig. Samtidig er det ofte kort tid mellom foreldrene kommer hjem fra jobb til ungene skal på trening. Derfor er ikke parkeringsavgift i bydelene et alternativ for oss.

Trondheim Spektrum
Waage forteller at det etter hans menig kun er ett idrettsanlegg hvor en parkeringsvgift vil være aktuelt.

-Hvis Trondheim Spektrum blir bygget ut vil flere hundre parkeringsplasser forsvinne. Da er vi avhengig av at flere går, sykler eller tar bussen. Vi skal også huske på at det er Ingen andre idrettsanlegg i byen som har så god kollektivdekning som nettopp Spektrum.

Vil bygge ut i bydelene
Waage mener det er viktig at kommunen satser på utbygging og oppgradering av idrettsanlegg  ute i de forskjellige bydelene.

– På den måten vil de minste ungene  få gode treningsforhold og treningstider i sitt eget nærmiljø. Da kan samtidig flere ungdommer, som er voksne nok til å ta bussen selv, gjøre det til Spektrum.
Utredning

Rådmann Morten Wolden forteller at man vil starte jobben med utredningen om parkeringsavgift etter at denne formelt blir vedtatt av bystyret den 15. desember.