Flerbrukshall på Flatåsen til offentlig ettersyn

Forslag til flerbrukshall og fotballhall Forslag til flerbrukshall (nærmest) og fotballhall i alternativ 1. Ved alternativ 2 tas fotballhallen bort slik at kunstgressbanen ikke trenger å flyttes og store deler av dagens grusbane bevares.

FLATÅSEN:  -Vi er veldig glade for endelig å ha kommet så langt. Dette betyr at det nå er nærmere en godkjenning.

TEKST OG FOTO: Stig O.H. Larssen

Dette sier leder i Flatås I.L., Frode Kvamsøy til Heimdalsbladet i forbindelse med at Bygningsrådet i Trondheim kommune tirsdag 9. august la ut den etterlengtede saken om “Flatåshallen” til offentlig ettersyn.

Laget har i lang tid sagt at de er beredt til å ta på seg byggherreansvaret for et nytt hall- og idrettsanlegg. Det er hovedsakelig Trondheim kommune som er tomteeier.

Uten en ekstra fotballbane er dette rimeligere for kommunen, men dårlig for klubben. Alternativ 2 er for oss uaktuelt.

Stort idrettslag
–Vi har en fotballavdeling med 500 spillere, påpeker Frode Kvamsøy. –Videre har vi en håndballavdeling med 200 spillere, bare med skolens gymsal som arena. Vi har hele tiden vært nødt til å leie hallplass, og betalt opp mot 150 000 kroner pr. år i private haller bare for håndballen.

Nødvendig for klubben
–Dette blir et løft for Flatåsen generelt, og et helt nødvendig løft for klubben, mener Kvamsøy.  –Hittil har vi manglet alt!

Må bli alternativ 1
–Grunnen til at alternativ 2 (kun flerbrukshall) er kommet med kjenner vi ikke, sier Kvamsøy.  –Kostnadene er lavere for kommunen, men er en dårlig løsning for klubben. Det er uaktuelt for oss uten en ekstra fotballflate. Den totale prisen for en kombinert flerbrukshall og fotballhall (alternativ 1) ligger på i overkant av 65 millioner kroner, vel å merke uten kostnader for rekkefølgekrav, som er fra 7,3 mill til 14,9 mill kroner avhengig av valgt alternativ.

Forventer likhetsprinsippet
Flatås I.L. ønsker i tillegg at kommunen selv tar kostnadene med rekkefølgekravene (infrastruktur).  –Vi forventer at kommunen tar dette og ikke belaster idrettslaget, sier Kvamsøy, og viser til Utleira- og Heimdalshallen-utbyggingen.

Kommunen vedtok 30. april 2015 i sin plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020 under kapittelet “Hallstrategi” at “Kommunen skal gi støtte ut over spillemidler, dekke rekkefølgekrav og inngå leieavtale for skolebehov. Utbyggingen av hallen på Heimdal viser hvordan dette kan gjøres”.

Klikk her for å lese om de ulike alternativene i siste utgave av Bydelsavisa Heimdalsbladet