Driver Musikkbarnehagen på Ranheim: Etter 20 år som kommunalt ansatt gikk Trude (42) over til det private

GIKK FRA DET OFFENTLIGE TIL DET PRIVATE: Etter 20 år som kommunalt ansatt tok Trude Sjøhagen Nordgaard (42) i 2014 over som styrer ved Læringsverkstedet DoReMi Humlehaugen på Ranheim.

GIKK FRA DET OFFENTLIGE TIL DET PRIVATE: Etter 20 år som kommunalt ansatt tok Trude Sjøhagen Nordgaard (42) i 2014 over som styrer ved Læringsverkstedet DoReMi Humlehaugen på Ranheim.

RANHEIM: -Den største forskjellen mellom det å jobbe i en kommunal barnehage og det å komme over i en stor barnehagekjede var det systematiske arbeidet med rammeplanens fagområder og en felles visjon og verdiplattform.

Av Jan Vestre

Trude Sjøhagen Nordgaard har siden sommeren 2014 jobbet som styrer for DoReMi Humlehaugen på Ranheim, en av i alt tre barnehager i Trondheim tilknyttet den landsdekkende barnehagekjeden Læringsverkstedet.

Før det var hun innom flere kommunale barnehager. Hun synes ikke overgangen til det private var så stor.

Privat barnehage
– Selv om den pedagogiske profilen og de ulike satsningsområdene varierer, er alle barnehager forpliktet til å følge den samme rammeplanen. Dessuten har nesten alle private barnehager i dag tariffavtale med ytelsesbasert pensjonsavtale gjennom Private Barnehagers landsforbund.

– Så hva er egentlig forskjellen da?

– Fordelen med å jobbe i en større barnehagekjede har for min del vært det faglige støtteapparatet  vi ansatte hele tiden kan dra veksel på. At man har klare og på forhånd fastlagte pedagogisk konsept og kjerneverdier  er noe som gjør det enklere å trekke mot felles mål. For meg var det også nytt å komme til en arbeidsgiver som hadde egne kurs og et eget utviklingsakademi for å utvikle den pedagogiske kvaliteten.

Motiverte ansatte
Barnehagen på Humlehaugen ble åpnet i november 2012 og har i dag 87 barn i alderen 1- 6 år. Barnehagen har 21 ansatte og ligger godt over kommunesnittet når det gjelder ansatte med barnehagelærerutdanning.

– Læringsverkstedet grunnleggende kjerneverdi er at alle barn skal få oppleve hvor verdifulle de er slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv. Dette gjelder også for våre ansatte. Derfor får alle muligheten til å delta på en rekke kompetansehevende tiltak, forklarer Nordgaard.

Selv er hun utdannet førskolelærer og har de siste årene gjennomført videreutdanning innen pedagogikk og administrasjon. I fjor tok hun også mastergrad i kunnskapsledelse.

MUSIKK OG TEATER: Stor glede når klatremus er på besøk ved Humlehaugen. Hovedfokuset ved barnehagen er musikk og andre estetiske fag som dans, drama og forming.

Humlehaugen
Ved barnehagen på Humlehaugen  ligger hovedfokuset på musikk samt andre estetiske fag som dans, drama og forming. Turer i nærområdet på Ranheim blir det også mange av.

– Vi ligger midt i smørøyet med kort vei til både Hansbakkfjæra og Væreskogen. I tillegg har vi idrettsplassen og den nye kulturtribunen som også er et populært turmål.

Og når ungene er på tur i skogen får de lov til å både klatre i trær samt spikke med kniv.

– Det er viktig at barna får lov til å utfolde seg, også i naturen. Det å lære å bruke kniv eller kaste med fiskestang gir barna en god mestringsfølelse, avslutter Nordgaard.