– Det mangler ikke eksempler på havneutvikling som har gått mindre bra

«Nyhavna som arena for nyskaping». Kristin Solhaug Næss og Nadja Sahbegovic i byutviklingsprosjektet En blå tråd.

Hva skjer egentlig med Nyhavna? Det og mange andre spørsmål får du kanskje svar på dersom du møter opp på EC Dahls bryggeri på fredag klokka 12.

Av Jan-Are Hansen
– Nyhavna har alle forutsetninger til å bli en fantastisk bydel.
Det sier Kristin Solhaug Næss og Nadja Sahbegovic i «En blå tråd». Prosjektet, som ligger under Byplankontoret i Trondheim, tar utgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna er for byen Trondheim, og jobber for å ivareta de eksisterende verdiene samt videreutvikle byens kvaliteter.
– Området er helt i startgropa av en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål. Skal Nyhavna bli et sted som vi i Trondheim kan være stolte av, må vi skape et skikkelig folkelig engasjement rundt utviklingen i området. Det er store muligheter til å lage en bydel med egenart og identitet, men samtidig må vi ikke glemme at det finnes fallgruver også, sier de to til Bydelsavisa Strinda.

Lite er spikret ennå
Bystyret vedtok i april 2016 en ny kommunedelplan for Nyhavna. I framlegget heter det blant annet at: «Formålet med planen er å legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholds­arealer».
– Veldig generelt formulert dette?
– Jeg mener det er en god og overordnet plan som er vedtatt. Ytterst lite er spikret ennå. For oss er det imidlertid viktig å trekke byens befolkning med i prosessen helt fra starten av, sier Solhaug Næss.
Sahnegovic er helt enig.
– Vi må prøve å unngå situasjoner der folk føler seg overrasket over det som skjer i byutviklingen. Derfor er det viktig å diskutere verdier og målsetninger tidlig. Nyhavna er tross alt en fantastisk mulighet for hele byen.

Lære av feil
Å få inspirasjon og diskutere hvor man vil hen, er utgangspunktet for seminaret «Nyhavna som arena for nyskaping», som de arrangerer sammen med Trondheim Havn og Trondheim kommune fredag denne uka. Og det er helt gratis, selvfølgelig.
– Prosessene rundt utviklingen av et så viktig område er store og komplekse. Vi bør allerede nå snakke sammen om bykvalitet og bruke god tid for å ta de riktige avgjørelsene i fellesskap. Vi har fått med oss innledere fra andre byer i Europa som har vært med på lignende utviklingsprosesser som den vi står foran. De kommer med særdeles verdifulle innspill, sier Sahbegovic.
– Og kanskje noen råd om hva vi ikke bør gjøre?
– Ja, det mangler slett ikke eksempler på havneutvikling som har gått mindre bra. Intensjonene har sikkert vært gode, men sluttresultatene har blitt døde og ensartede bydeler. Nyhavna er selvsagt unik, men vi skal lære av de feilene som er gjort andre steder, legger Solhaug Næss til.

Opplev Nyhavna
Det er ikke bare på EC Dahls det skjer fredag 15. september.
– På Strandveikaia på fredag kan man få en forsmak av en ny bydel, besøke de fantastiske røde kulturminnene og prøvesitte i fremtidige byrom mens man ser på solnedgangen. Gjennom å oppleve stedelige kvaliteter og forstå potensialet, er det lettere for å folk å være med i en diskusjon om utvikling, mener Sahbegovic.
– Og etter klokken 17 viser kultur­aktørene på Nyhavna seg frem under årets Kulturnatt, skyter Solhaug Næss inn.

En het potet
Over Dora 1 ligger septembersola lav mellom røyken fra kaffebrenneriet til Kjeldsberg og ståldistributøren Norsk Stål. Det er mye historie i det gamle industriområdet. Hva som skjer med disse og de andre næringsaktørene i den nye kommunedelplanen, er fremdeles uavklart.
Samtidig er det noen tegn på at omformingen av Nyhavna allerede har startet så smått. I fjor åpnet Koteng dørene til Trondheim Maritime Senter – et flunkende nytt næringsbygg på totalt 9200 kvadratmeter vegg i vegg med slitne Dora 2.
De mest kyniske av leserne vil kanskje hevde at linjene for Nyhavna allerede er lagt av innflytelsesrike utbyggere og entreprenører med gode kontakter i Rådhuset.
– Har de litt rett?
– Selvfølgelig er Nyhavna et meget attraktivt område som utviklerne er interessert i. Den er viktig for hele byen. Vi er helt i begynnelsen av en langvarig prosess. Bidraget til prosjektet En blå tråd er å peke på de verdiene og kvalitetene som allerede er der, og snakke høyt om de.
– Men Nyhavna kommer til å bli en het potet i byutviklingsdebatten framover?
– Det er det ingen tvil om. Og det er bare positivt.