Bygger et nytt bydelssenter

BYGGER FOR HELE BYDELEN: Prosjektutviklere i SiT, Anne Lilienthal (t.v.) og Marianne Ertsaas sier nye Moholt studentby skal være et samlingsted for både studenter og bydelens øvrige befolkning. Bilde av fasade (t.h): Prosjektet er Nord-Europas største prosjekt som oppføres i massivtre, og har klare mål når det gjelder å redusere klimaavtrykket. (foto: MDH Arkitekter).

BYGGER FOR HELE BYDELEN: Prosjektutviklere i Sit, Anne Lilienthal (t.v.) og Marianne Ertsaas sier nye Moholt studentby skal være et samlingsted for både studenter og bydelens øvrige befolkning. Bilde av fasade (t.h): Prosjektet er Nord-Europas største prosjekt som oppføres i massivtre, og har klare mål når det gjelder å redusere klimaavtrykket. (foto: MDH Arkitekter).

MOHOLT: Nye Moholt studentby skal bli et møtested for både studenter og den øvrige befolkningen i bydelen.

TEKST OG FOTO: Renate Brødreskift

Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) står for utbyggingen av prosjektet Moholt 50|50, som omfatter fem høyhus med til sammen 632 hybelenheter, en barnehage med 171 plasser, et planlagt bydelsbibliotek og aktivitetshus med kafé, treningssenter og servicefunksjoner som dagligvarebutikk, frisør og legesenter.

Ferdig til jul
Tre av høyhusene stod ferdig til studiestart i år, og er tatt i bruk av 369 studenter. De resterende høyhusene skal ferdigstilles til midten av desember. Den nye barnehagen, som erstatter Bregneveien, Nissekollen og Moholt barnehager, åpnet 15. august.

BARNEHAGE: Nye Moholt barnehage åpnet 15. august, og erstatter tre tidligere barnehager i området (foto: MDH Arkitekter).

BARNEHAGE: Nye Moholt barnehage åpnet 15. august, og erstatter tre tidligere barnehager i området (foto: MDH Arkitekter).

Åpner opp
– Prosjektet vever sammen gamle og nye Moholt studentby. Førsteetasjene i studentblokkene skal ha servicefunksjoner for både offentligheten og studentene. Vi bygger et helt nytt bydelssenter
der for eksempel pensjonister i nærområdet kan komme innom kafeen på dagtid, sier prosjektutvikler i Sit, Anne Lilienthal.

TRENINGSSENTER: Første etasje i høyhusene vil huse servicefunksjoner slik som treningssenter, butikk, frisør og legesenter

TRENINGSSENTER: Første etasje i høyhusene vil huse servicefunksjoner slik som treningssenter, butikk, frisør og legesenter

Høyhusene er på ni etasjer, og er i følge prosjektutvikler i Sit, Marianne Ertsaas, bygget slik at de ikke virker lukkende på området. Ertsaas sier de har lagt vekt på å ha passasjer mellom den gamle og nye studentbyen.

– Det er visjonen med hele prosjektet. Moholt studentby opplevdes som veldig lukket og litt institusjonell før. Vi ønsket å få mer liv inn på Moholt, sier Ertsaas.

Miljøfokus
Hun sier de har hatt klare miljømål med prosjektet, som er Nord-Europas største massivtreprosjekt.

– Materialbruken hittil viser en reduksjon i klimaavtrykket på over 50 prosent, forteller Ertsaas. Energieffektive bygg, et eget geovarmeanlegg som forsyner byggene med energi, og tilrettelegging for bruk av sykkel og kollektivtrafikk skal gi ytterligere miljøgevinst. Sit bygger også et stasjonert avfallsuganlegg på området, som Trondheim kommune vil ta over og drifte. For besøkende til næringene på området vil det bygges en parkeringskjeller med cirka 30 plasser.

Viktig aktør
Studentboligene er bygget slik at 15 studenter deler et bokollektiv, og hver hybelenhet har eget bad. Tilbakemeldingene så langt tyder på at de store kollektivene fungerer godt.

– Når man er såpass mange blir man tvunget til å organisere seg. Men det må tilrettelegges for det. Vi har for eksempel laget en renholdsliste for bokollektivene, forteller Ertsaas.

Hun påpeker at Sit er en viktig aktør på studenthybelmarkedet i Trondheim. Målet er at Sit skal ha 20 prosent dekningsgrad i byen, som i dag har 36 000 studenter.

– Vi har ikke nådd den målsettingen enda. Det er viktig å ha aktører som oss i markedet fordi vi virker prisdempende på det private hybelmarkedet, sier hun. Utbyggingen av prosjektet Moholt 50|50 startet mars 2015, og hele området skal etter planen være ferdigstilt på vårparten 2018.