VELKOMMEN TIL BYDELSAVISA STRINDA
Strinda er lokalavis for Trondheim
øst/nord og kommer ut 10 ganger pr.år. Vi er nå inne i årgang 6.


Opplaget vårt er 33500.

Bydelsavisa Strinda
Erling Skakkes gt. 54
Postboks 3572
Hospitalsløkkan
7419 Trondheim


Tlf.: 73 50 46 00
Fax: 73 50 46 01


strinda@bydelsavisa.no

Bydelavisene AS er utgiver av Byåsenmagasinet og Bydelsavisa Strinda. Sistnevnte har et opplag på 31 000, og havner i postkassen til alle i Trondheim øst.

 

Byåsenmagasinet har sitt nedslagsfelt på Ila og hele Byåsen.

Som bydelsaviser skiller vi oss klart fra de to andre dominerende avisene i Trondheim. Ingenting er for lite til at vi ikke kan skrive om det. Så lenge det er en lokal sak i en av bydelene vi dekker, er det alltid interessant. Vi har som mål å speile hva som skjer i bydelene til en hver tid, og la menneskene som bor der komme til orde. Vår førsteprioritet er å lage en glad og lett avis som beboerne i nedslagsfeltet kan identifisere seg med. Samtidig skal vi være kritiske når saken krever det.

 

Bydelavisa Strinda kommer ut 10 ganger i året. Byåsenmagasinet kommer ut fire ganger i året.