Åpnet ny nærmiljøsentral

NYÅPNING: F.v. frivillighetskoordinator Knut Meinert Kiplesund, medarbeider ved Kattem frivilligsentral Ingerlise Prytz, miljøarbeider Egil Ryen Moe, leder for Kattem frivilligsentral Gunn Kristin Nilsen, kommunalråd Sissel Trønsdal og diakon i Byneset og Leinstrand menigheter Mette Goa Hugdal åpnet nye Leinstrand og Byneset Nærmiljøsentral.

NYÅPNING: F.v. frivillighetskoordinator Knut Meinert Kiplesund, medarbeider ved Kattem frivilligsentral Ingerlise Prytz, miljøarbeider Egil Ryen Moe, leder for Kattem frivilligsentral Gunn Kristin Nilsen, kommunalråd Sissel Trønsdal og diakon i Byneset og Leinstrand menigheter Mette Goa Hugdal åpnet nye Leinstrand og Byneset Nærmiljøsentral.

Nye Leinstrand og Byneset Nærmiljøsentral skal være en møteplass med god takhøyde og et infosenter for det som skjer av aktiviteter i bydelen.

Av Renate Brødreskift

Onsdag 15. mars åpnet den nye nærmiljøsentralen på Nypantunet helse- og velferdssenter. Kommunalråd Sissel Trønsdal og frivillighetskoordinator fra Rådmannens fagstab Knut Meinert Kiplesund var invitert for å kaste glans over åpningen, og Knut Sletnes fra kulturenheten underholdt med sang og gitarspill.

MØTEPLASS: Mette Goa Hugdal og Egil Ryen Moe vil være til stede på den nye nærsentralen hver onsdag mellom kl 10 og 14.

– En spennende tilvekst
Den nye nærmiljøsentralen er en filial under Kattem frivilligsentral, og vil i første omgang være et prøveprosjekt som går over et år. I sin tale uttrykte Trønsdal at den nye sentralen vil være en spennende tilvekst til dagens frivilligsentraler.

– Vi er veldig stolte i Trondheim kommune over alle de frivilligsentralene vi har. Jeg bor selv på Kattem og vet at frivilligsentralene er en viktig bærebjelke i et lokalsamfunn. Nå overfører vi denne ånden som preger Kattem over til Nypantunet. Det skal bli spennende å følge med på denne tilveksten, sa Trønsdal.

Nytt samlingspunkt
Leder for Kattem frivilligsentral Gunn Kristin Nilsen sier det er et stort behov for en nærsentral på Leinstrand og Byneset.

– Kattem frivilligsentral har ansvar for dette området, men vi klarer ikke å nå alle. Vi har hatt møter med folk på Leinstrand og Byneset og vi har sett behovet for en nærsentral her. Det er jo mange nye som har flyttet hit, og det å få et samlingspunkt der folk kan se hva som foregår, er viktig.  Litt av tanken vår er å få samlet folket. Da får man tilhørighet, man skaper et nettverk og deretter ideer. Vi skal være den som drar i gang ting, for eksempel hvis det er noen som vil starte opp med fotball, sier hun.

Mange engasjerte
Nærmiljøsentralen vil være åpen på onsdager mellom klokka 10 og 14, og er bemannet med to ansatte: diakon i Byneset og Leinstrand menigheter Mette Goa Hugdal og miljøarbeider Egil Ryen Moe. Hugdal sier de i første omgang vil jobbe med å markedsføre sentralen i nærmiljøet.

– Vi tenker å få laget en brosjyre med oversikt over det som skjer i området, og kanskje er det noen som kan tenke seg å bidra litt. Jeg hører jo at det er mange som er engasjert i nærmiljøet allerede, men man vet kanskje ikke hvor man skal henvende seg. Det heter jo en nærmiljøsentral fordi folk skal føle at de bare kan komme innom. Vi skal være et treffsted for folk i alle aldre og i alle livssituasjoner, sier Hugdal.