66.785 kroner til Streetlight

STREETLIGHT PÅ LADE SKOLE: Organisasjonen Streetlight var til stede under årets Lademartna ved Lade skole. – levene ved Lade skole fortjener all ære for det engasjementet de viser, sier Kristin Solberg Ness og Endre Forbord.

STREETLIGHT PÅ LADE SKOLE: Organisasjonen Streetlight var til stede under årets Lademartna ved Lade skole. – levene ved Lade skole fortjener all ære for det engasjementet de viser, sier Kristin Solberg Ness og Endre Forbord.

LADE: Lade skole gir hele overskuddet av Lademartna til veldedig organisasjon.

TEKST OG FOTO: Jan Vestre

Årets Lademartna i regi av elever og personale ved Lade skole gav et solid overskudd. Nærmere 67.000 kroner går nå til organisasjonen Streetlight.

Streetlight
Organisasjonen som jobber for å hjelpe gatebarn på Filippinene ble startet i 2004 av Erlend Johannesen fra Flatåsen. Streetlight driver i dag et senter med barnehjem, en skole og et medisinsk tilbud til barn både på og utenfor senteret. Streetlight er en politisk og religiøst nøytral organisasjon. Alle i Streetlight Norge jobber frivillig og ulønnet.