14 millioner kroner til bryggeanlegg på Ladekaia

I dag er det umulig for båter å legge til ved den gamle tyske betongklossen Ladekaia. Men det kan endre seg allerede neste år.

Av Jan-Are Hansen

Bystyret bestemt nylig å sette av 14 millioner kroner av fjorårets kommunale overskudd på 440 millioner kroner til etablering av et bryggeanlegg. Målet er å styrke Østmarknesets posisjon som et sentralt frilufts- og ankomstområde til Ladestien og fjorden.

Vil starte i 2019

– Når vi bevilger 14 millioner kroner til et slikt bryggeprosjektet, så sender vi et tydelig signal om at dette er god byutvikling.

Det sier Tom Christian Lindvåg fra Ap. Han og kommunalråd Marek Jasinski fra samme parti, har i flere år vært på pådrivere for å etablere et bryggeanlegg på Østmarkneset og Ladekaia.

Norconsult leverte nylig en mulighetsstudie til rådmannen der de skisserer fire alternativer for utvikling av området. Prislappen varierer fra 29 til 41 millioner kroner. I tillegg til brygger må det også anlegges en tilknyttet steinmolo.

– Det må mer penger på bordet?

– Helt klart. Vi ønsker at arbeidet skal komme igang allerede til neste år, og må derfor se om vi finner resten av pengene i budsjettet for 2019, sier Lindvåg til Bydelsavisa Strinda.

GOD BYUTVIKLING. Tom Christian Lindvåg (Ap) mener at et slikt bryggeprosjektet er god byutvikling.

Han legger til at Visit Trondheim og turistnæringene i byen er svært positive til initiativet.

– Men like viktig er det for byens befolkning. Fjorden er en enorm friluftsressurs som potensielt kan utnyttes på en mye bedre måte enn det vi gjør i dag, understreker han.

Tysk krigsaktivitet

Kaianlegget på spissen av Ladehalvøya ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet av det Vestlandske Petroleumscompagi for å produsere parafin. Siden ble det overtatt av det amerikanske oljeselskapet Standard Oil.

Da krigen kom startet tyskerne med produksjon av land- og sjøminer der. De to tilknyttede byggene ble anvendt som ammunisjonslager. Det ligger fortsatt synlige bevis etter tyskernes krigsaktivitet i form av skinner i betongen på kaia. Disse ble brukte for å laste eksplosiver over i skip.

Det opprinnelige kaianlegg ble stående og forfalle etter krigen, og restene ble til slutt revet. 

Og hadde det ikke vært for at ammunisjonslagrene ble berget og totalrenovert for noen år tilbake, så hadde de lidd samme skjebne. Disse huser i dag restauranten Ladekaia samt lokaler for en fridykkerklubb og lager for en kajakklubb.

 Må kvalitetssikres 

– Tanken er å etablere ei brygge ved Østmarkneset for å gjøre området mer attraktivt og lettere tilgjengelig. Dette kan styrke dagens bruk hvor blant annet padlere og fridykkere har etablert seg. Vi vil legge til rette for økt bruk og besøk, helt enkelt. Det kan også være et mulig stoppested for Munkholmbåten.

ØKT BRUK -Vi vil legge til rette for økt bruk og besøk, sier kommunalråd Ottar Michelsen (SV).

Det sier Ottar Michelsen, kommunalråd og gruppeleder for SV til Bydelsavisa Strinda. 

Han støtter planene, men påpeker at 14 millioner langt fra er tilstrekkelig for å etablere et fullgodt anlegg .

– I alle fall ikke med de skissene som nå ligger på bordet. Det må settes av midler gjennom neste års budsjett, og prosjektet må kvalitetssikres bedre. Grunnforholdende må også undersøkes grundig. Jeg tør derfor ikke spå når et slikt anlegg tidligst kan stå ferdig, legger han til.

Oppløftende

John Petter Udness som eier restauranten Ladekaia, er glad for at kommunen nå har satt av midler til etablering av bryggeanlegg rett utenfor det populære spisestedet.

– Vi er veldig spente på planene som kommunen har for området. I dag er det ikke mulig for besøkende å komme sjøveien til dette området, sier Udness som åpnet stedet i 2016.

 

Å anlegge brygger på Ladekaia har vært diskutert i mange år, men det er først nå at hjulene såvidt har begynt å røre på seg.

  Vi har vært i dialog med politikerne tidligere. Kommet med innspill til hvordan kaia kan videreutvikles. Jeg har sett noen forslag til løsninger, men det er svært tidlig i prosessen ennå, sier Udness til Bydelsavisa Strinda.

– En fin start uansett?

– Absolutt. Og oppløftende ikke bare for oss som driver næringsvirksomhet her, men for hele Østmarkneset og omegn, legger han til.

Båtinteressen vokser

Jan Terje Strømsnes, daglig leder i Trondheim Båtforening, er ikke uventet svært positiv til initiativet.

BÅTINTERESSEN ØKER Jan Terje Strømsnes, daglig leder i Trondheim Båtforening, er ikke uventet svært positiv til initiativet.

– Dette er flott å høre. Det er har jo vært snakk om å etablere en slik gjestebrygge på Ladekaia i flere år, men det har vel stått stille på grunn av finansieringen. I dag så er Ladekaia kun en gammel betongkonstruksjon fra krigen som det er umulig å legge til for de aller fleste båter, sier Strømsnes.

– Er 14 millioner kroner tilstrekkelig?

– Det er veldig dypt der, så det er vanskelig å si. Det er i hvert fall en veldig god begynnelse, påpeker han.

Båtforening har i dag 1440 medlemmer. Og Strømsnes tror de blir enda flere.

– Jeg tror jeg kan si på vegne av medlemmene våre at de er positive til en slik utvikling av Ladekaia. Byen vokser med 3000 innbyggere hvert år. De siste to årene har det blitt registrert over 400 nye småbåter bare i Trondheim, sier Strømsnes som kommer med en tilleggsoppfordring til kommunen.

– I dag er det bare kommersiell båtdrift som kan legge til ved Munkholmen. Det bør endres. En båtløype mellom Ladekaia og Munkholmen hadde vært kjempeflott, avslutter han.