130.000 kvadratmeter med muligheter

Campus - Ottervik0003DRAGVOLL: Ordfører Rita Ottervik har noen tanker rundt hva som kan skje på Dragvoll når studentene og de ansatte der pakker sakene sine og flytter til nytt campus om åtte–ni år.

TEKST OG FOTO: Jan-Are Hansen

– Selvfølgelig er ingenting på noen måte avklart ennå, men at bygningsmassen til NTNU på Dragvoll kan bli et midtpunkt for vekst og nybygging i området når den tid kommer, er helt klart. Avviklingen åpner for utrolig mange spennende alternativer når det gjelder byutvikling på østsiden av byen, sier Ottervik til Bydelsavisa Strinda.

Tenker høyt
Det er et drøy år siden statsminister Erna Solberg og regjeringen fastslo at NTNU skal samle seg om et hovedcampus rundt Gløshaugen, og at campus Dragvoll med sin 130.000 kvadratmeter avvikles. I juli i år leverte arbeidsgruppen som har jobbet med campusprosjektet ved NTNU, «Rapport om overordnet lokalisering». Der anbefaler de at NTNU bygger ut felles campus i området Gløshaugen-Øya-Elgeseter.

– En god løsning, mener ordføreren.

– Hva skjer med Dragvoll?

– Tja, et scenario er å bruke deler av bygningene til eldre- og omsorgsboliger. De lyse innendørs gatene og de store glasstakene gir en helt unik romfølelse. Kjempeflott når det er kaldt og utrivelig utendørs. I tillegg så er det svært stor plass til å bevege seg rundt omkring på. Jeg tenker litt høyt her nå, men jeg ser store muligheter, understreker Ottervik.

– Med omfattende restrukturering og ombygging?

– Det er helt åpenbart.

Nytt bydelssentrum
Det er i dag staten, Statsbygg og universitetet som eier grunnen, bygningsmassen og store deler av områdene rundt Dragvoll.

– Logistikk og infrastruktur er allerede særdeles godt etablert og integrert i forbindelse med området. Jeg kan godt se for meg at det på mange måter blir et bydelssentrum med handel, næring og offentlig tjenestetilbud i tillegg til boliger, sier Ottervik til Bydelsavisa Strinda.

Dragvoll stod ferdig i 1978 og har siden den gangen blitt utvidet og påbygd jevnlig.

– Mye av bygningsmassen er utdatert. Det er ingen tvil om at det må gjøres særdeles omfattende grep, legger hun til.

– Hva med boligbygging rundt?

– Absolutt interessant. Her er det rom for vekst som kan knyttes opp mot Dragvoll. Men jeg må understreke at dette ligger langt fram i tid, fastholder hun.

– Og sikkert kime til mye debatt om noen år?

– Definitvt.

Avviklingen av Dragvoll som campus åpner for utrolig mange spennende alternativer, mener ordfører Rita Ottervik. (Foto av Rita Ottervik: Jan-Are Hansen / Foto fra Dragvoll: Einar Faanes - Creative Commons)

Avviklingen av Dragvoll som campus åpner for utrolig mange spennende alternativer, mener ordfører Rita Ottervik. (Foto av Rita Ottervik: Jan-Are Hansen / Foto fra Dragvoll: Einar Faanes – Creative Commons)